Tel.: 696 514 002

Email: info@grillkamado.pl

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

Dwuletnia gwarancja na części ceramiczne dla pierwszego właściciela

Grill Kamado gwarantuje, że wszystkie części ceramiczne użyte w tym grillu i jego elementach są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.

Inne produkty ceramiczne: wszystkie akcesoria ceramiczne są objęte ograniczoną roczną gwarancją dla pierwszego nabywcy. Akcesoria nie są zabezpieczone przed zepsuciem, niewłaściwym przechowywaniem, nadużywaniem lub używaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Gwarancji udziela się na następujące okresy: dwuletnia gwarancja na ceramiczną misę; roczna gwarancja na pierścień ogniowy, kosz na węgiel oraz ceramiczne akcesoria do grilla.

Dwuletnia gwarancja obowiązuje jedynie dla prywatnych użytkowników grilla, którzy nie wykorzystują go w celach komercyjnych. Dla osób prawnych wykorzystujących grill w celach komercyjnych obowiązuje rok gwarancji na ceramiczną powłokę oraz wszystkie ceramiczne i metalowe części i akcesoria.

Gwarancja na części metalowe

Grill Kamado gwarantuje, że wszystkie części metalowe i żeliwne użyte w grillu i akcesoriach są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat.

Elementy grilla wykonane z metalu, stali nierdzewnej oraz żeliwa (górny otwór wentylacyjny, podstawa, system zawiasów, ruszt na węgiel drzewny, ruszt do gotowania oraz drzwiczki) objęte są roczną gwarancją dla pierwszego nabywcy.

Grill Kamado używa materiałów odpornych na rdzewienie, jednakże reklamacje dotycząca przypadków rdzewienia bądź oksydacji metalowych części grilla nie będą rozpatrywane, chyba że uszkodzona została całość strukturalna grilla.

Gwarancja na pozostałe części

Wskaźnik temperatury, uszczelka i pokrywa posiadają roczną gwarancję dla pierwszego nabywcy.
Bambusowa półka boczna objęta jest roczną gwarancją dla pierwszego nabywcy.

Wyłączenia i ograniczenia

1. Przy składaniu wniosku nabywca zobowiązany jest do dostarczenia dowodów fotograficznych w celu oceny szkody. Zadrapania, pęknięcia, wióry, wgniecenia, pęknięcia lub drobne uszkodzenia kosmetyczne szkliwa zewnętrznego, niewpływające na wydajność produktu, nie są objęte gwarancją.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem, niewłaściwą konserwacją, nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, skrajnymi warunkami środowiskowymi, normalnym zużyciem, wypadkami, działaniami natury lub nieautoryzowanymi naprawami, przeróbkami lub modyfikacjami określonymi przez Grill Kamado.
3. Niniejsza gwarancja zostanie unieważniona, jeżeli jakiekolwiek płyny, łącznie z płynną rozpałką, zostaną użyte w kuchence ceramicznej. Powłoka ceramiczna kuchenki może być zagrożona przez substancje lub warunki, które są poza kontrolą producenta. Gwarancja także zostaje anulowana, jeżeli do rozpalania grilla używane było drewno lub inne niewłaściwe materiały. Do grilla powinno używać się węgla drzewnego wysokiej jakości oraz odpowiedniej rozpałki.
4. Zakres gwarancji jest oparty na normalnym użytkowaniu i konserwacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań wynikających w niniejszej gwarancji spowodowanych wydarzeniami niezależnymi od producenta. Obejmuje to sytuacje spowodowane przez naturę, pożary, ograniczenia rządowe, strajki, zmniejszoną podaż materiałów czy opóźnienia w transporcie.