Tel.: 696 514 002

Email: info@grillkamado.pl

Regulamin strony

Regulamin zakupów za pośrednictwem witryny GRILLKAMADO.PL

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny prosimy o zapoznanie się z dokumentem Regulaminu zakupów za pośrednictwem witryny GRILLKAMADO.PL (zwanym dalej „Regulaminem”), który wraz z Polityką plików cookies i Polityką prywatności i informacji o przetwarzaniu danych (zwanych dalej łącznie „Polityką ochrony danych”), określa warunki, jakim podlega korzystanie z Witryny (www.grillkamado.pl) oraz dokonywanie zakupów za jej pośrednictwem. Umowa kupna produktów za jej pośrednictwem pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany będą miały zastosowanie na przyszłość, nie będą zaś odnosić się do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Z uwagi na możliwość wprowadzania zmian prosimy o zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Polityką ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. Proszę pamiętać, że w razie pytań dotyczących Regulaminu lub Polityki ochrony danych, Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej Witrynie.

Kim Jesteśmy?

Sprzedaż towarów na tej Witrynie prowadzi spółka Best Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 551735, NIP 5272733736, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł (dalej jako „Best Distribution”).

Jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z witryny?

Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. Jeżeli będziemy mieli podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie, postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń – mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
 2. Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
 • Podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych. Celem złożenia zamówienia musisz podać nam wszystkie informacje niezbędne do wykonania umowy. Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

Jak zamawiać?

Aby zamówić produkty z naszej Witryny musisz dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności (jako zarejestrowany Użytkownik lub wybierając zakup jako gość) i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Nasza Witryna poprowadzi Cię przez cały proces zakupów online. Jeżeli złożysz zamówienie, które – jak się okaże – zawiera błędy, np. zamówisz inną ilość wybranych produktów czy też taki błąd będzie dotyczył innych danych, niezwłocznie zadzwoń do nas na numer: +48 696 514 002. Po pomyślnym przejściu przez procedurę zamówienia Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza jeszcze naszej akceptacji zamówienia; potwierdza ona po prostu, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Ci wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy Twoje zamówienie i poinformujemy Cię jednocześnie o danych przesyłki („Potwierdzenie wysyłki”). Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Ciebie produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie. Jeżeli w momencie przygotowywania zamówienia w magazynie okaże się, że wybrany produkt jest już niedostępny, poinformujemy Cię o konieczności usunięcia tej pozycji z zamówienia. Proszę pamiętać, że dopiero w momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Ciebie Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami Umowy. Wraz z Potwierdzeniem wysyłki otrzymasz treść niniejszego Regulaminu, który stanowi wzór Umowy. Możesz zachować Regulamin w pamięci komputera lub w pamięci innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb. Można również pobrać plik niezależnie w formacie PDF z naszej strony internetowej: klikając tutaj. Twoje zamówienie jest rejestrowane i przechowywane przez nasz system, a dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

Jakie są sposoby i terminy dostawy?

W otrzymanym Potwierdzeniu wysyłki wskażemy Ci termin, w którym Dostarczymy produkt(y) lub, jeśli termin dostawy nie zostanie tam podany, Twoje zamówione produkty powinny dojść w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu braków magazynowych, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli nie zaakceptujesz zaproponowanego terminu, masz możliwość odstąpić od Umowy. Jeżeli skorzystasz z takiego prawa odstąpienia od Umowy, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

Masz problem z odbiorem przesyłki?

Jeżeli nie odbierzesz zamówienia za pierwszym razem, udzielimy Ci dodatkowego terminu na jego odbiór. W przypadku bezskutecznej próby ponownego dostarczenia zamówienia w wyznaczonym dodatkowym terminie, będziemy mieli prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. Wówczas, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną Ci zwrócone bez zbędnej zwłoki.

Jak ustalić szczegóły zamówienia i jakie są sposoby płatności ?

Do ceny podanej na portalu należy doliczyć opłatę za przesyłkę, o jej kosztach zostaniesz poinformowany przechodząc przez poszczególne etapy zamówienia. Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy wybrać sposób dostawy i przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto, w trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności (kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”), Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia. Przewodnik zakupów przedstawia dokładny opis procedury zakupu. Dodatkowo zarejestrowani Użytkownicy znajdą historię wszystkich swoich zamówień w zakładce „Moje konto – zamówienia” na www.grillkamado.pl, natomiast dla pozostałych Użytkowników (niezarejestrowanych) informacje na temat szczegółów danego zamówienia są dostępne w wysyłanym Potwierdzeniu zamówienia. Użytkownik może zrealizować płatność kartami: Visa, Mastercard, z konta PayPal lub Przelewy 24. W celu zminimalizowania ryzyka nieupoważnionego dostępu, dane karty Użytkownika zostaną zaszyfrowane. Klikając przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik potwierdza, że karta należy do niego. Karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji przez wystawcę karty; w przypadku, gdy wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy i nie będziemy mogli zawrzeć Umowy z Użytkownikiem.

Jak kupić towar jako gość?

Prócz zarejestrowanych Użytkowników, na naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście, wówczas zakup odbędzie się bez rejestracji. Kupując jako gość poprosimy Cię o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Ci możliwość rejestracji na portalu. Jako niezarejestrowany Użytkownik możesz się z nami skontaktować, np. w celu zarządzania danym zamówieniem za pośrednictwem Witryny lub zadzwonić do nas na numer: +48 696 514 002 i podając szczegóły zamówienia.

Jak dokonać wymiany lub zwrotu?

[Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy] Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas telefonicznie pod numerem +48 602 889 722, e-mailem pod adresem: info@grillkamado.pl lub korzystając z naszego formularza kontaktowego, o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.

[Skutki odstąpienia od Umowy] W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie (nie dokonał wyboru jednego z oferowanych przez nas bezpłatnych sposobów zwrotu, określonych poniżej), możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie (nie dokonał wyboru jednego z oferowanych przez nas bezpłatnych sposobów zwrotu, określonych poniżej), należy dostarczyć zwracane produkty do nas (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni. Oprócz przypadku zwrotu towarów kurierem umówionym przez nas, Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania. Po odstąpieniu od Umowy produkty można bezpłatnie zwracać w następujący sposób: Zwroty za pośrednictwem kuriera: W przypadku zwrotu produktu(ów) za pośrednictwem umówionego przez nas kuriera, Konsument może zamówić tę usługę poprzez kontakt z nami, korzystając z formularza internetowego lub telefonicznie pod numerem +48 696 514 002, aby umówić się na odbiór produktu z domu Konsumenta. Jeżeli Konsument zakupił towary jako gość, może wystąpić o zwrot dzwoniąc do nas pod numer +48 602 889 722. Produkt powinien być umieszczony w tym samym opakowaniu, w którym został przysłany. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z nami, korzystając z formularza internetowego lub telefonicznie pod numerem +48 602 889 722. Żadna z metod zwrotu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Konsumenta. Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem. Jednakże, brak powyższego przy zwrocie nie ma wpływu na wykonywanie ustawowego prawa odstąpienia. Oprócz powyższych, bezpłatnych sposobów zwrotu produktu, Konsument może dokonać zwrotu samodzielnie: Konsument może skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub zwrócić produkt bezpośrednio na adres oznaczony we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy. Konsument będzie ponosił bezpośrednie koszty takiego zwrotu produktów. Proszę pamiętać, że przy wyborze wysyłki za pobraniem jako metody zwrotu produktów, mamy prawo obciążyć Konsumenta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesiemy.

[Zwroty wadliwych produktów (Rękojmia za wady produktu)] Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu. W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Można też złożyć reklamację z tytułu gwarancji, jeżeli taka gwarancja została udzielona. Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do nas (o ile jest to sposób wysyłki dostępny na www.grillkamado.pl). Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i o ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

Za co odpowiadamy?

Odpowiadamy za wady naszego produktu, jeżeli:

 1. nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem,
 2. nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu,
 • nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz
 1. został wydany kupującemu w stanie niekompletnym.

Jak się z nami skontaktować?

Przy zgłoszeniach wysyłanych do nas przez Użytkownika zaleca się przede wszystkim korzystać z naszego formularza kontaktowego lub e-maila: info@grillkamado.pl.

Jak złożyć reklamację?

Reklamację należy złożyć poprzez e-maila: info@grillkamado.pl. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. Rozpatrzenie reklamacji wysyłane jest na adres mailowy, z którego wpłynęło zgłoszenie.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Będąc Użytkownikiem Witryny GRILLKAMADO.PL, musisz się stosować do naszej Polityki ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzystasz z naszej Witryny lub składasz zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianej Polityce ochrony danych, Regulaminie czy Polityce prywatności i informacji o przetwarzaniu danych. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

Chciałbyś zwrócić nam na coś uwagę? Możemy coś poprawić? Czekamy na Twoje sugestie. W celu poinformowania nas o swoich uwagach prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego.

Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione

następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. a) urządzenie z dostępem do sieci Internet
 2. b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome,

FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,

 1. c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy – znajdziesz tutaj (wypełnić i odesłać ten formularz wyłącznie w razie zamiaru odstąpienia od Umowy)

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: info@grillkamado.pl lub na nasz adres do korespondencji: Best Distribution Sp. z o.o., aleja Wojska Polskiego 27A, 18 – 300 Zambrów.